Poukázaním 2% daní z príjmu podporíte našu činnosť aj v roku 2020

Ak ste zamestnanec a nevykonávali ste v roku 2019 dobrovoľnícku činnosť, môžete poukázať 2%. Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2019, máte možnosť venovať 3% z dane (požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce).

Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15.2.2020 o vykonanie Ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane fyzickej osoby.

Najneskôr do 30.4.2020 pošlite/doručte daňovému úradu v mieste bydliska všetky potrebné formuláre: Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zo zaplatenej dane a potvrdenie o zaplatení dane príjmov zo závislej činnosti. V prípade, že môžete darovať 3%, tak aj Potvrdenie organizácie, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník v roku 2015 minimálne 40 hodín.

Ak ste fyzická osoba (živnostník, SZČO) po vyplnení daňového priznania si vypočítajte 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech našej organizácie poukázať, ak ste v roku 2015 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma musí byť minimálne 3 €. Alebo  3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2015 dobrovoľnícky pracovali.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2020 na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľnícke činnosti. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Neziskovej organizácie Jobintegra.

Dokumenty na stiahnutie

Zamestnanec: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Živnostník, SZČO: Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby

 

Za Vašu podporu Vám ďakujeme.

Sme naozaj vďační, že ste rozhodli pomôcť práve nám.

Váš tím organizácie Jobintegra, n.o.

 

PARTNERI

KONTAKT

Jobintegra, n.o. - chránená dielňa

Adresa: Račianska 72, 831 02  Bratislava

IČO: 45739978

DIČ: 2023712570

IBAN: SK14 0200 0000 0030 9027 8754

E-mail: info@jobintegra.sk

© Copyright 2015 - 2020 Jobintegra, n.o.
Top