TVORBA INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV

VYTVORÍME VÁM INFORMAČNÝ SYSTÉM

Ponúkame tvorbu databáz a informačných systémov podľa požiadaviek zákazníkov. Našim cieľom je zvýšenie efektívnosti vnútrofiremných procesov. Naše riešenia pokrývajú oblasti komplexných evidencií, objednávkových a plánovacích softvérov a CRM  systémov. Poskytujeme komplexné služby v rámci analýzy, návrhu a tvorby databázových systémov.

Dnešná doba si vyžaduje čoraz väčšiu centralizáciu firemných údajov, to znamená uchovávanie dát na jednom mieste. Práve na tento účel slúžia databázy, resp. informačné systémy. Na rozdiel od jednoduchých dokumentov (napr. Excel), kde môže pracovať len jeden uživateľ, databázy poskytujú možnosť pracovať súčasne viacerým užívateľom naraz (resp. celému kolektívu). Tým sa samozrejme zvyšuje efektivita celej firmy. Databáza poskytuje taktiež veľa výhod ako je rýchlosť načítania dát, rýchlosť vyhľadávania v dátach alebo samotné množstvo údajov v databázach.

MySQL a PHP

MySQL je otvorený databázový systém (server) a je podporovaný na hlavných operačných systémoch Windows a Linux. Je implementovaný vo viacerých programovacích jazykoch ako je napríklad PHP, ktorý používa práve naša spoločnosť pri tvorbe databázových riešení. MySQL databáza je vykonávaná pomocou dotazov, anglicky query.

PHP a MySQL sú základom pre tvorbu redakčných systémov, CMS, ktoré ponúkame aj my pri tvorbe www stránok.

PARTNERI

KONTAKT

Jobintegra, n.o. - chránená dielňa

Adresa: Račianska 72, 831 02  Bratislava

IČO: 45739978

DIČ: 2023712570

IBAN: SK14 0200 0000 0030 9027 8754

E-mail: info@jobintegra.sk

© Copyright 2015 - 2020 Jobintegra, n.o.
Top