KONZULTAČNÉ SLUŽBY V OBLASTI ĽUDSKÝCH ZDROJOV

 • Executive search, Background Check a Recruiting
 • Benchmark test
 • Vstupné konzultácie k parametrom výberov
 • Prieskumy trhu práce
 • Confidential search - anonymné prieskumy
 • Prieskumy spokojnosti zamestnancov
 • Nastavenie benefitného systému pre zamestnancov
 • Dni zdravia, športový deň a BOZP
 • Školenia zamestnancov

 

Pre bližšie informácie prosím kontaktujte Mgr. Veroniku Vašinovú, +421 902 225 996, vasinova@jobintegra.sk.

VYBRANÉ REALIZOVANÉ REFERENCIE KONZULTANTOV
 • Rajo, a.s.
 • EMBRACO Slovakia, s.r.o.
 • PD Vlára
 • Ozeta NEO, s.r.o.
 • Slovenská sporiteľňa, a.s. (2006-2009)
 • VÚB, a.s.
 • SLOVEPO spol. s.r.o
 • IBM International PLM Dpt. Ltd. ( 2006-2007)
 • Axasoft, a.s .
 • HELLA Signal Lightning, spol. s r.o. (5r. rôzne)
 • Johnson Controls Slovensko, s.r.o. (5r. rôzne)
 • KEA Components SK s.r.o.
 • Stredoslovenská energetika, a.s.

PARTNERI

KONTAKT

Jobintegra, n.o. - chránená dielňa

Adresa: Račianska 72, 831 02  Bratislava

IČO: 45739978

DIČ: 2023712570

IBAN: SK14 0200 0000 0030 9027 8754

E-mail: info@jobintegra.sk

© Copyright 2015 - 2020 Jobintegra, n.o.
Top