Jobintegra, n.o je moderná spoločnosť, ktorá svojimi nosnými piliermi podporuje podnikateľské prostredie svojich klientov a obchodných partnerov.

Disponujeme 3 divíziami:

1. IT - tvorba informačných systémov a programátorské práce

2. Ľudské zdroje a personalistika

3. PR, marketing a grafické štúdio.

Jobintegra, n.o. je súčasťou inkluzívneho programu spoločenskej zodpovednosti k občanom s ŤZP a v prípade záujmu si môžu naši klienti jednotlivé zákazky uplatniť aj ako náhradné plnenie. 

Našou ambíciou je byť pozitívnym príkladom uplatnenia ľudí so zdravotným znevýhodnením  na trhu práce.

S občianskym združením DIGIPOINT (ktorého zakladatelia sú Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity, Microsoft a OC POLUS CITY CENTER) spolupracujeme pri realizácií vzdelávacích aktivít.